Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 26, 54248,
Θεσσαλονίκη – Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας με email: info@tahtalidou.gr